Klantenkaart

Sinds 1 juli 2011 introduceerden we de Progress Sports Klantenkaart. Deze biedt u na 5 beurten een korting van 10 euro op een volgende activiteit van Progress Sports. Hieronder vindt u enkele richtlijnen en algemene voorwaarden bij het gebruik van onze klantenkaart:

NIEUW!! We werken sinds 1/8/2013 met een nieuw systeem van klantenkaarten. 5 klantenkaartjes verzameld? Breng dan deze 5 kaartjes dan de eerstvolgende deelname terug binnen tezamen met een speciaal formulier en dit in een gesloten enveloppe met hierop de naam van het kind. Wij storten uw korting dan rechtstreeks terug!

Sportstages en After Season Trainingen: 1 kaartje per kind per stage/trainingsreeks

 

WAARDE van 5 klantenkaartjes = € 10  / £ 10 / $ 10

LET OP!

 • Verloren klantenkaartjes kunnen NIET teruggevraagd worden.
 • Er kan slechts 1 terugbetaling per stage of per reeks After Season trainingen gegeven worden!

Algemene voorwaarden klantenkaart Progress Sports vzw.

 

 1. De pas wordt uitgegeven door Progress Sports vzw te Geel.
 2. De pas is gratis. Per persoon, hierna te noemen ‘pashouder’, wordt één pas uitgegeven.
 3. Met de pas kunnen enkel door deelnames aan clinics, sportkampen en sportacademies bij Progress Sports vzw punten worden gespaard die ingewisseld kunnen worden tegen een waardebon bij een volle kaart.
  Progress Sports vzw behoud zich het recht voor om in voorkomende gevallen producten in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De pashouder wordt hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden.
  Punten zijn op geen enkele wijze inwisselbaar tegen contant geld. Gespaarde punten van een kwijtgespeelde pas kunnen niet op een nieuwe pas bijgevraagd worden.
 4. In geval van fraude/misbruik/bedrog van de pas wordt hiervan aangifte gedaan door Progress Sports vzw en zullen de nodige administratieve stappen ondernomen worden.
  In geval van fraude/misbruik/bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, de pashouder in strijd handelt met deze voorwaarden, de pashouder misbruik maakt van de rechten die de pashouder heeft als deelnemer aan het spaarprogramma, indien de pashouder op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Progress Sports vzw, wordt onder voorbehoud van al de overige rechten, de inschrijving met onmiddellijke ingang beëindigd en/of de pas en de daarop bijgeschreven punten geannuleerd.
  Progress Sports vzw kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik, zoals bij verlies of diefstal van de pas.
 5. Wanneer onterecht verkregen punten worden ingewisseld dan is de pashouder verplicht aan Progress Sports vzw een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de verkregen producten.
 6. De pashouder kan te allen tijde de deelname beëindigen door de pas te vernietigen.
 7. Progress Sports vzw behoudt zich het recht voor het spaarprogramma te beëindigen. In geval van beëindiging van het spaarprogramma heeft de pashouder nog drie maanden het recht om de op de pas bijgeschreven punten in te wisselen.
 8. De persoonlijke gegevens van de pashouder zijn opgenomen in een bestand van Progress Sports vzw. De gegevens van de pashouder zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.
 9. Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt besteedt aan de service en het spaarprogramma kan het voorkomen dat u als pashouder niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken bij Progress Sports vzw.
 10. Progress Sports vzw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de pashouder hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staan op www.progresssports.com. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.
  Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.
 11. Door het gebruik van de pas verklaart de pashouder op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.
 12. Progress Sports vzw is de eigenaar van de inhoud van deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progress Sports vzw is het strikt verboden om de inhoud of delen van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken. De enige uitzondering hierop is strikt privé‐gebruik door de eindgebruiker.
 13. Progress Sports vzw heeft deze website alleen voor informatieve doeleinden opgezet. Progress Sports vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op deze website.
  Progress Sports vzw kan niet garanderen dat deze website zal opereren zonder fouten, zonder virussen, of enige andere vorm van vervuiling van een computer programma. Progress Sports is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of verlies, die direct of indirect voortkomt uit het gebruiken van deze website.
  Progress Sports vzw is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en praktijken van andere websites zelfs als u via een derde partij de website betreedt via links van onze website, of gelinked bent via een derde partij naar onze website toe.

Pin It on Pinterest

Share This